TiNT 2019

TiNT 2019: Kiezen voor Nederlandse vaktaal?!


                      Vrijdag 29 november 2019, Holiday Inn Leiden , Haagse Schouwweg 10Met de medewerking van het  Instituut voor de Nederlandse Taal (INT)


Programma           Foto's          Publicatie       Summaries in English

                                                                                                                          


TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied en is een jaarlijks terugkerend evenement dat een breed forum biedt voor belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie. Voor de editie 2019 wordt samengewerkt met het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), dat zijn thuishaven in Leiden heeft.

          

Thema  


TiNT 2019 heeft de uitdagende titel Kiezen voor Nederlandse vaktaal?! – tegelijk bedoeld als vraagstelling en als aanmaning.


De discussie over de verengelsing van ons taalgebied is alomtegenwoordig. We vinden de verengelsing terug in de algemene omgangstaal, maar ze is ook nadrukkelijk aanwezig in de vaktaal. Welk standpunt moet een terminoloog/vertaler hieromtrent innemen? Moeten de Engelse termen worden aanvaard omdat ze nu eenmaal gemakkelijk ingang vinden, of moeten er altijd volwaardige Nederlandse equivalenten worden gezocht? Is dat een strijd tegen windmolens? We betrekken de deelnemers in het debat: in drie werkgroepen bootsen we de stadia na die terminologen/vertalers doorlopen als zij met een nieuw begrip worden geconfronteerd en daarvoor een passende Nederlandse (voorkeurs)term moeten vinden of voorstellen.


Uitwerking


De thematiek van de verengelsing wordt eerst in een plenaire lezing vanuit een taalpsychologische optiek geanalyseerd door prof. dr. Annette de Groot (em. Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Programmagroep Brain & Cognition), waarna het publiek in werkgroepen aan de slag gaat met concrete voorbeelden.


Doelpubliek


TiNT 2019 is bedoeld voor een breed publiek van vertalers, terminologen, ambtenaren bezorgd om heldere taal, wetenschappers bezorgd om een toegankelijke wetenschapstaal, onderzoekers en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie. Ook studenten zijn nadrukkelijk welkom. Zij kunnen gratis deelnemen, maar moeten zich wel registreren op de website en hun studierichting aangeven.


Programma