neo 2020 april

NEOTERM - april 2020


aanlooples

Citaat:

Sinds vorige week krijgen de leerlingen van de lagere en secundaire scholen aanlooplessen waarin de leerkrachten digitaal nieuwe leerstof aanbieden. De aanlooplessen worden gegeven via instructiefilmpjes, videogesprekken met de hele klas en oefeningen op onlineplatformen. Als de scholen weer opengaan, zullen de leerkrachten de nieuwe leerstof die ze door aanloopleren hebben aangebracht, herhalen. Het woord aanloopleren is bedacht door VRT-journalist Chris De Nijs. Het is een neologisme voor het Engelse woord preteaching, een pedagogisch begrip dat al heel lang bestaat maar normaal gezien in een wat andere betekenis gebruikt wordt.

Bron: Taallink 730 van de Taaltelefoon van de Vlaamse overheid, 27 april 2020

Engels: preteaching


biculinair

Definitie:

zowel voedsel van dierlijke als plantaardige oorsprong etend

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 20 april 2020

Synoniem: omnivoor


appathon

Definitie:

bijeenkomst van deskundigen op het gebied van programmering, dataverzameling en cybersecurity om apps grondig te testen en voor eventuele tekortkomingen gezamenlijk naar (technologische) oplossingen te zoeken

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 17 april 2020


nippertjeseconomie

Definitie:

economie die berust op een manier van produceren en transporteren waarbij grondstoffen en goederen niet of slechts in beperkte hoeveelheden in voorraad worden gehouden, maar steeds precies op tijd, dus vlak voordat ze nodig zijn, worden geleverd

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 7 april 2020

Engels: just-in-time-economyoudere neologismen