Neo juni 2020

NEOTERM - juni 2020smetwet

Definitie:

wet waarmee een historische gebeurtenis die beschouwd wordt als een schandvlek in de nationale geschiedenis, bijvoorbeeld slavernij, als zodanig wordt erkend en waarin tevens wordt vastgelegd welke consequenties die erkenning heeft, bv. voor de voorlichting en het onderwijs erover

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 22 juni 2020oudere neologismen