Powerpoints2022

POWERPOINTS TiNT 2022Koen Wolfs (Hoofd Nederlandstalige vertaaleenheid, Hof van Justitie van de Europese Unie):

                   “Vertalen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie: een terminologische uitdaging”.


Coos ’t Hoen (voormalig Hoofd Afdeling Verdragen, Ministerie van Buitenlandse Zaken):

                   “Terminologie in verdragen”.


Christine De Brauwer (Adjunct-revisor bij de vertaaldienst van het Belgische Grondwettelijk Hof):

                   “Van Arbitragehof naar Grondwettelijk Hof in België”.


O. Koornwinder, H. Bouwmeester en A. Ausems (Belastingsdienst NL):

                 "Fiscale terminologie in de praktijk: van wetstekst naar modelbrief"


Norbert Corver (Universiteit Utrecht, Utrecht Institute of Linguistics OTS):

                  “Recht op taalkundig inzicht”.


Frank Judo (advocaat, Balie Brussel) en Daan Willems (Instituut voor Contractenrecht, KU Leuven):

                  “Noord-Zuidverschillen in de juridische terminologie: zin en onzin”.


Uitreiking Simon Stevinpenning aan Frieda Steurs, directeur Instituut voor de Nederlandse Taal en    hoogleraar KU Leuven, faculteit Letteren, Campus Antwerpen

                 Toespraak Frieda Steurs