Hennie


Hennie van der Vliet promoveerde in 1997 aan de Vrije Universiteit en werkt daar sindsdien aan de VU als universitair docent, eerst in de groep van prof. Willy Martin, later in het CLTL (Computational Lexicology and Terminology Lab, www.cltl.nl) van prof. Piek Vossen. Hij doceert aan de bachelorsopleiding Communicatie- en Informatiewetenschap, aan verschillende masterspecialisaties en is coordinator van de VU Research Master Linguistics. Daarnaast geeft hij jaarlijks enkele gastcolleges Taalwetenschap en Terminologie aan het ITV in Utrecht.


Hennies interesse gaat vooral uit naar de semantiek, met name in het computationele lexicon en in de terminologie. Van  Van 2007 tot 2016 co√∂rdineerde hij het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie. Sinds die tijd is hij bestuurslid van de vereniging NL-Term.