neo 2020


NEOTERM - januari 2020


industriesneeuw

Citaat:

In tegenstelling tot normale sneeuw ontstaat die niet in neerslagwolken, maar in stoomwolken uit industriegebieden. Die stoomwolken bestaan uit heel fijne waterdruppels die bij temperaturen onder nul kunnen bevriezen, waardoor het sneeuwvlokken worden. Ook als stofdeeltjes, roetdeeltjes of zandkorrels zich aan waterdruppels hechten, kan er industriesneeuw worden gevormd.

Bron: Taallink 717 van de Taaltelefoon van de Vlaamse overheid, 27 januari 2020


waterbedeffect

Citaat:

Als je de matras van een waterbed op een bepaalde plaats naar beneden duwt, komt die op een andere plaats naar boven, omdat het water niet samengedrukt kan worden. Het woord waterbedeffect wordt in algemene zin gebruikt om te verwijzen naar een ongewenste toestand die op een bepaalde plaats tegengegaan wordt, maar elders opnieuw opduikt. Het waterbedeffect wordt onder andere genoemd in verband met de luchtvaart. Als de luchtvaartsector niet alle rechten uitoefent om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten, kunnen de vrijgekomen rechten naar een andere bedrijfssector gaan. Als we minder het vliegtuig nemen, betekent dat dus niet noodzakelijk dat de totale uitstoot daalt.

Bron: Taallink 716 van de Taaltelefoon van de Vlaamse overheid, 20 januari 2020


wuhanvirus

Citaat:

Coronavirus dat griepachtige verschijnselen veroorzaakt, genoemd naar de Chinese stad Wuhan, waar het virus voor het eerst is aangetroffen

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 17 januari 2020


pinggerecht, pingmaaltijd, pingvoedsel

Citaat:

Kant-en-klaarmaaltijd, genoemd naar het geluid ‘ping’ dat de oven of magnetron maakt als een (kant-en-klare) ovenschotel de geschikte temperatuur heeft om te worden geserveerd

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 16 januari 2020


dutjestaks

Citaat:

Toelage die ouders moeten betalen aan de school als hun kleuters gebruik willen maken van de slaapklas om daar 's middags een dutje te doen

Bron: Van Dale, De woorden van de week, 10 januari 2020


puppygen

Citaat:

Uit DNA-onderzoek blijkt dat we vandaag zachtaardiger gezichten hebben dan de oermensen. Zo zijn onze ogen uitgesprokener, is onze schedel ronder en onze neus kleiner. Het gen BAZ1B, dat daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt ook het puppygen genoemd. Er wordt van uitgegaan dat de zachtere gelaatstrekken zijn ontstaan om ons aantrekkelijker te maken voor andere mensen, zodat we socialer op elkaar reageren.

Bron: Taallink 714 van de Taaltelefoon van de Vlaamse overheid, 7 januari 2020


sluikreligie

Citaat:

Religieuze sluikreclame, m.n. het verspreiden van een religie via (verborgen?) boodschappen en/of in contexten die niet primair bedoeld zijn om te evangeliseren

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 7 januari 2020
OUDERE NEOLOGISMEN