neo 2020


NEOTERM


waterbedeffect

Citaat:

Als je de matras van een waterbed op een bepaalde plaats naar beneden duwt, komt die op een andere plaats naar boven, omdat het water niet samengedrukt kan worden. Het woord waterbedeffect wordt in algemene zin gebruikt om te verwijzen naar een ongewenste toestand die op een bepaalde plaats tegengegaan wordt, maar elders opnieuw opduikt. Het waterbedeffect wordt onder andere genoemd in verband met de luchtvaart. Als de luchtvaartsector niet alle rechten uitoefent om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten, kunnen de vrijgekomen rechten naar een andere bedrijfssector gaan. Als we minder het vliegtuig nemen, betekent dat dus niet noodzakelijk dat de totale uitstoot daalt.

Bron: Taallink 716 van de Taaltelefoon van de Vlaamse overheid, 20 januari 2020


puppygen

Citaat:

Uit DNA-onderzoek blijkt dat we vandaag zachtaardiger gezichten hebben dan de oermensen. Zo zijn onze ogen uitgesprokener, is onze schedel ronder en onze neus kleiner. Het gen BAZ1B, dat daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt ook het puppygen genoemd. Er wordt van uitgegaan dat de zachtere gelaatstrekken zijn ontstaan om ons aantrekkelijker te maken voor andere mensen, zodat we socialer op elkaar reageren.

Bron: Taallink 714 van de Taaltelefoon van de Vlaamse overheid, 7 januari 2020


sluikreligie

Citaat:

Religieuze sluikreclame, m.n. het verspreiden van een religie via (verborgen?) boodschappen en/of in contexten die niet primair bedoeld zijn om te evangeliseren

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 7 januari 2020
OUDERE NEOLOGISMEN