forumuitleg

Spelregels voor NL-Term Forum


Het NL-Term Forum is bedoeld als ontmoetingsplaats voor iedereen die interesse heeft in terminologie en (dus) belang hecht aan doordacht gebruik van professionele terminologie en vaktaal. NL-Term moedigt de deelnemers aan om op een respectvolle wijze vragen en stellingen aan de orde te stellen t.a.v. de terminologiepraktijk en om ervaringen en best practices met elkaar te delen. Ook moedigt NL-Term de leden aan berichten te plaatsen over interessante initiatieven op het gebied van terminologie en vaktaal, hierbij geboekte successen (of ondervonden problemen, die ook leerzaam kunnen zijn) en baan- of functiewisselingen. We hebben een voorkeur voor Nederlandstalige berichten (in een tongval naar keuze), maar een enkel bericht in een andere EU-taal (of het Engels) zullen we gedogen. Het is toegestaan externe bronnen kort te citeren, mits u een bronvermelding bijvoegt.


Het spreekt voor zich dat NL-Term op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de inhoud van de bijdragen die op dit Forum verschijnen, behalve waar het berichten namens het bestuur betreft en de opvolging van klachten over verschenen berichten. Waar individuele bestuursleden op eigen naam berichten plaatsen gaat het om hun eigen mening. Vooralsnog is dit een besloten forum waar je alleen op uitnodiging aan deel kunt nemen. De bijdragen zijn niet toegankelijk voor externe zoekmachines, voor zover wij hier zelf controle over hebben. Als dit ooit verandert, zullen we dit bijtijds aan alle gebruikers communiceren en de mogelijkheid bieden in dat geval uw gebruikersnaam te anonimiseren. Het is niet toegestaan de bijdragen van andere gebruikers zonder hun toestemming buiten dit forum te publiceren; een kopie maken voor eigen persoonlijk gebruik is wel toegestaan.


Privacy en belangen


Ter bescherming van ieders privacy en welzijn is het essentieel dat u geen gevoelige persoons-gegevens (bv. e-mailadres, woonadres etc.) of ongepaste privé-beelden van uzelf en/of derden op het forum te plaatsen; waar we dit tegenkomen zullen we ingrijpen. Bij het delen van beelden dient u ook copyright-houder te zijn en toestemming te hebben van betrokkenen. Ook commerciële en politieke uitingen worden niet op prijs gesteld, evenmin als acquisitie of ledenwerving n.a.v. berichten op dit forum. Het is wel toegestaan een terminologisch product op objectieve (niet vooringenomen, eerlijk vergelijkende) wijze te bespreken, maar als de auteur hier zelf belang bij zou kunnen hebben (bv. als ontwikkelaar), dient dit nadrukkelijk vermeld te worden. Voor alles moet het de algemene disussie dienen door een nieuw gezichtspunt aan te dragen.


Wij rekenen erop dat alle forumgebruikers met open vizier (niet anoniem of met een bewust geveinsde identiteit) aan dit forum deelnemen. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke persoonlijke schade die voort zou kunnen komen uit het gebruik van dit forum, ook omdat we voor de functionaliteit afhankelijk zijn van de leverancier van Discourse. NL-TERM biedt deze faciliteit gratis aan en het beheer gebeurt door onbetaalde vrijwilligers.


BELANGRIJK


Zie Terms of Service en Privacy voor de algemene gebruiksvoorwaarden en Privacy-regels voor ons Forum, die een kopie zijn van de Engelstalige standaardvoorwaarden van Discourse, onze platformprovider. Als u deze voorwaarden en de hierboven uiteengezette spelregels niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van het NL-Term forum en dient u uw gebruiksaccount per direct te beëindigen. Bij vragen over deze voorwaarden of andere praktische zaken m.b.t. het forum kunt u ons bereiken via een e-mail aan forum@nlterm.eu .