2019 verslag wrkgr 1

Verslag werkgroep 1 - Definitie


Als inleiding gaf Hennie een presentatie over de theoretische achtergrond bij het schrijven van een begripsomschrijving: het nut en de noodzaak, de soorten definities, en de praktijk.


De aanwezigen reageerden zeer actief bij de getoonde praktische voorbeelden. Blijkbaar krijgt elk terminoloog wel eens te maken met het formuleren en beoordelen van een definitie. Het grootste gevaar ligt hier in de beperking van de horizon: een prachtige definitie binnen een nauw vakgebied kan verwarrend, of zelfs foutief zijn in een ruimere context!