2013

2013


Per 01-01-2013 bestond het bestuur van NL-TERM uit de volgende leden:

 

Willy Martin (voorzitter), Marcel Thelen (vice-voorzitter), Jan Convents (secretaris-penningmeester), Ingrid van Gent, Oele Koornwinder, Truus Kruyt, Els Ruijsendaal en Cornelia Wermuth.

 

Hennie van der Vliet van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie woonde de bestuursvergaderingen bij als waarnemer.

 

NL-TERM-PUBLICATIES

 

In 2013 verschenen de volgende publicaties:

 

  1. TiNT-dag 2012 onder de redactie van Els Ruijsendaal en Cornelia Wermuth (Academia Press, Gent, 88 pgs.). Het boek bevat een selectie van de lezingen gehouden op de TiNT-dag in Amsterdam (Meertens-Instituut 7 december 2012). Het thema van de dag was ‘Terminologie en actuele taaltoepassingen’ en voor het eerst werden, naast de meer traditionele lezingen, interactieve sessies georganiseerd: in groepjes van een 10 à 12 mensen, konden de aanwezigen, gedurende anderhalf uur, rondtrekken van de ene interactieve presentatie (die 10 à 15 minuten duurde) naar de andere
  2. Van –grafie naar –logie en omgekeerd:theorie en praktijk in terminologie en lexicologie na 1950. Dit artikel, van de hand van Willy Martin en Hennie van der Vliet, verscheen in: ‘Neerlandistiek in Beeld’ onder redactie van Theo Janssen en Ton van Strien (Amsterdam, 2013, Stichting Neerlandistiek, 179-188) en geeft de ontwikkeling van de terminologie en de lexicologie weer van 1950 tot heden.

 

NL-TERM-EVENEMENTEN

 

In 2013 organiseerde NL-TERM in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie en het Centrum voor Vaktaal en Communicatie (VUB, Brussel) als belangrijkste evenement de TiNT-dag 2013. Aangezien het een lustrumuitgave betrof (voor de 5e maal werd TiNT georganiseerd) werd voor deze gelegenheid een gastspreker uitgenodigd in de persoon van prof. dr. Marita Kristiansen (Norwegian School of Economics, Bergen, Noorwegen), die het thema van de dag ‘Domeinverlies’ voor het publiek introduceerde en behandelde in haar lezing Domain loss. On parallel language use, language policy and terminological infrastructure.

 

De presentaties vóór en deels ook na de lunch sloten hierbij aan (met o.m. lezingen als:

 

  • ‘Domeinverlies: bedreiging of unieke kans voor het Nederlands?’ (J. Aspeslagh, EU),
  • ‘Het Nederlands in de wetenschap’ (J. van Gent, Instituut voor Ruimte-Aeronomie, Brussel),
  • ‘Gebruik van Engels in personeelsadvertenties’ (E. Zenner, KULeuven).

 

Na de lunch volgden o.m. de zogenaamde Pecha Kucha-presentaties, waarin 4 (jonge) onderzoekers in het bestek van 400 seconden (20 dia’s, 20 seconden elk) hun bevindingen aan

het publiek voorstelden met betrekking tot

 

  • het visualiseren van terminologie (K.Kerremans),
  • een verloren vaktaal (D. van Gompel),
  • Termtreffer (H. van der Vliet) en
  • het terminologiebeheersysteem van de NTU (N. de Sutter).

 

Met opnieuw een mooie opkomst van een 80-tal deelnemers en een zeer geslaagd programma kan gesteld worden dat de TiNT-dagen een vaste waarde geworden zijn op het gebied van de Terminologie in de Lage Landen.

 

VARIA


In de loop van 2013 werd op initiatief van de Europese Commissie een ‘Adviesraad Nederlandstalige (Overheids)Terminologie opgericht. NL-TERM is hierin vertegenwoordigd door zijn bestuurslid Ingrid van Gent.