TiNT 2014

TiNT 2014


De zesde editie van TiNT (Terminologie in het Nederlandse taalgebied-dag) vond plaats in de schitterende Van Kleffens-zaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag op 14 november.Het centrale thema van deze zesde TiNT-dag was


De Rol van de Terminologie in de Communicatie tussen Overheid en Burger.Vóór de lunch waren er vier algemene lezingen: over de rol van de Nederlandse Taalunie met betrekking tot terminologie (door Geert Joris), over de geloofwaardigheid en begrijpelijkheid van overheidscommunicatie (door Alex Brenninkmeijer), over de rol van terminologie bij de externe communicatie van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) door Johan Winkel en over de aanpassing van overheidsterminologie voor de burger (door Jac Brouwer, Nederlandse Belastingdienst). Deze lezingen werden gevolgd door een boeiende discussie met de zaal.


Na de lunch (een voortreffelijk Indonesisch buffet) was er ruimte en veel belangstelling voor zes meer specifieke lezingen en zes posters, alle in verband met het centrale thema. Deze zeer succesvolle dag werd met een aangeklede borrel besloten.


De dag werd georganiseerd door NL-TERM (Vereniging voor Nederlandstalige terminologie) samen met het Steunpunt Nederlandstalige terminologie (SNT) en de dienst Terminologie van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.


Op de TiNT-dag kregen de bezoekers een bundel met daarin de presentaties van TiNT-2013.


Bundel 2014