TiNT 2016

TiNT-dag 2016


“Terminologie van de Gezondheidszorg”


RIVM, Bilthoven, 18 november 2016 


Programma


- Inleiding: prof. dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term

 

- Risicocommunicatie: een kleine kans op begrip:

     prof. dr. DaniëlleTimmermans

     RIVM, VUmc, lid NWO Stuurgroep Begrijpelijke Taal


- Kenmerken, toepassingen en uitdagingen van medisch Nederlands vroeger en nu

                  – een inleiding

      drs. Arnoud van den Eerenbeemt

      medisch terminoloog, hoofdredacteur Pinkhof Geneeskundig Woordenboek


- Talen naar gestructureerde zorginformatie

      prof. dr. Ronald Cornet

      gastprofessor Linköping University / Assistent professor AMC Medische Informatica


- Vertaling van een internationale klinische standaardterminologie als basisvoorwaarde voor                       invoering in de Belgische gezondheidszorg en daarbuiten

      dr. Arabella D’Havé

      hoofd Terminologie en Documentatie, Directoraat Generaal Gezondheidszorg, Brussel


- Terminologie in de geestelijke gezondheidszorg – de uitdagingen

     dr. Hanneke Bot

     directeur Bilingual Communication & Training Bot


- Computationele terminologie voor gestructureerde verslaglegging van screeningsradiologie 

     Soufyan Belkaid, BSc en Tim Loyen, Bsc.

     studenten Linguistic Engineering en Computer Science, VU Amsterdam


- Overheidsterminologie: terreinverkenning en eerste stappen

     dr. Hennie van der Vliet (VU Amsterdam) en ir. Jan Convents (secretaris NL-Term)