Commissie van Advies

COMMISSIE VAN ADVIES


NL-Term heeft een tijdlang gewerkt met een ruime adviescommissie, die na verloop van tijd echter een slapend bestaan is gaan leiden. Naar aanleiding van een herstructurering van NL-Term in 2019, met een nieuw voorzittersduo aan het hoofd (Joost Buysschaert en Marcel Thelen), is de beslissing genomen om de eerdere commissie op te heffen en alleen nog te werken met een beperkte Commissie van Advies.


De leden van de voormalige commissie werden hierbij ontheven van hun taak. Het huidige bestuur wenst hen nadrukkelijk te bedanken voor de bereidwilligheid die zij destijds hebben getoond en hoopt op hun blijvende steun en belangstelling voor NL-Term.


De huidige Commissie van Advies is als volgt samengesteld:


- Voorzitter:

em. prof. dr Willy Martin


- Leden:

em. prof. dr. Annette de Groot

prof.dr. Klaas P. Landsman

em. prof. dr. Willy Smedts

drs. Elsemiek ten Pas

mr. drs. Coos ‘t Hoen