Commissie van Advies

COMMISSIE VAN ADVIES


NL-Term heeft een tijdlang gewerkt met een ruime adviescommissie, die na verloop van tijd echter een slapend bestaan is gaan leiden. Naar aanleiding van een herstructurering van NL-Term in 2019, met een nieuw voorzittersduo aan het hoofd (Joost Buysschaert en Marcel Thelen), is de beslissing genomen om de eerdere commissie op te heffen en alleen nog te werken met een beperkte Commissie van Advies.


De leden van de voormalige commissie werden hierbij ontheven van hun taak. Het huidige bestuur wenst hen nadrukkelijk te bedanken voor de bereidwilligheid die zij destijds hebben getoond en hoopt op hun blijvende steun en belangstelling voor NL-Term.


De huidige Commissie van Advies is als volgt samengesteld:


- Voorzitter:

         Willy Martin, emeritus hoogleraar Lexicologie, VU Amsterdam


- Leden:

  • Annette de Groot, emeritus hoogleraar Experimentele Taalpsychologie, UVA

  • Klaas Landsman, hoogleraar Mathematische Fysica, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Willy Smedts, emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde, KULeuven

  • Elsemiek ten Pas, onderzoeker/informatiespecialist Sopheon

  • Coos ’t Hoen, voormalig Hoofd Afdeling Verdragen, Ministerie van Buitenlandse Zaken