2009

2009


BESTUUR

Per 01-01-2009 bestond het bestuur van NL-TERM uit de volgende leden: Jan Convents (penningmeester), Dorrit Curfs, Oele Koornwinder,Truus Kruyt, Willy Martin (voorzitter), Joël Rooms (secretaris), Els Ruysendaal, Marcel Thelen (vice-voorzitter) en Cornelia Wermuth. Hennie van der Vliet van het SNT woonde de vergaderingen als waarnemer bij.


  BLAUWDRUK

  In mei 2009 werd de Blauwdruk ’10 Jaar NL-TERM : Terugblik en Vooruitblik’ voltooid. Hij wordt als beleidsinstrument binnen de vereniging gebruikt en werd tevens als zodanig aan de NTU overgemaakt.


  TiNT-DAG 2009   Publicatie

  Op 11 december vond in Antwerpen op de Lessius Hogeschool de eerste TiNT (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) plaats. Door tien sprekers werd voor een publiek van circa vijftig belangstellenden een gevarieerd overzicht geboden van wat in Nederland en Vlaanderen leeft op terminologisch gebied anno 2009.


  VARIA

  Tijdens het jaar werden door het Steunpunt in samenwerking met NL-TERM verschillende workshops voornamelijk voor vertalers-terminologen georganiseerd (o.m. in Amsterdam en Antwerpen). Tevens werd een begin gemaakt met de constructie van een nieuwe website. Tenslotte werd ook de databank NeoTerm verder door Jan Convents beheerd en bij de tijd gehouden.