Joost

Joost Buysschaert is emeritus hoogleraar van de Universiteit Gent, waar hij tot eind 2016 zowel Engels doceerde als terminologie, vertaaltechnologie en medisch vertalen. Hij studeerde Engels en Nederlands aan de (toen nog) Rijksuniversiteit Gent en theoretische taalkunde aan de universiteit van Reading. Hij heeft sinds 1987 een ruim aantal terminologische scripties begeleid die bijdragen tot de interne GenTerm termenbank van zijn vakgroep en is ook na zijn emeritaat nog nauw betrokken bij het Centrum voor Terminologie van zijn universiteit (www.cvt.ugent.be).


Als consulent en als terminologietrainer heeft hij ook buiten zijn alma mater aan tal van initiatieven meegewerkt, zowel onderzoeksgerichte als praktische. Hij blijft onder meer betrokken bij Termraad Academy, een initiatief dat Vlaamse en Nederlandse studenten de kans biedt om via een stage en een scriptie bij te dragen tot de IATE-termenbank van de Europese Unie.


In 2019 koos NL-Term voor een duovoorzitterschap. Joost Buysschaert en Marcel Thelen delen nu de functie van voorzitter van de stichting.