Frieda De Vos

Frieda De Vos was tot 30 april 2018 coördinerend terminoloog van de Nederlandse vertaalafdeling van de Raad van de Europese Unie.


Van 1974 tot 1978 studeerde zij Engels en Spaans aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen, waar zij de diploma’s van licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk behaalde. Na enkele jaren te hebben gewerkt als conferentietolk, trad zij in 1987 als vertaler in dienst bij de Raad van de Europese Gemeenschappen (nu “Raad van de Europese Unie”). Geleidelijk ging zij zich meer toeleggen op terminologiewerk.


De laatste 20 jaar van haar loopbaan was zij de coördinerend terminoloog van de afdeling, een functie waarin zij de vertalers terminologisch advies verstrekte, het team van deeltijdterminologen aanstuurde en beginnende terminologen begeleidde.


Zij is al meer dan 10 jaar lid van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (nu een onderdeel van de Commissie Anderstalige Namen) van de Taalunie.


Zij is bestuurslid van NL-Term sedert september 2018.