Els
Els Ruijsendaal


Opleiding en studie: gymnasium α, doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde met Neolatijn en Neofilologie (cum laude). Na haar studie werkte zij bij het P.J. Meertensinstituut en voor historische taalkunde bij UvA en NWO), en promoveerde op dediss.Letterkonst. Het klassieke grammaticamodel en de oudste Nederlandse grammatica’s), over de ontwikkeling van de grammaticale terminologie.


Zij was als studieleider Nederlands werkzaam aan de Kath. Leergangen en de Hogeschool van Amsterdam, en zat in de leiding van het Europese Lingua-project NEFI: docenten van de universiteiten in Amsterdam, Dublin, Nanterre, Parijs, Straatsburg, Athene en Thessaloniki gaven over en weer colleges en ateliers om tot een nieuwe opzet van talen leren te komen: Langue-choc, een sterk aan de cultuur gebonden taalleermethode. Vervolgens werd zij gastonderzoeker (VU), seniordocent/ onderzoeker (Radbouduniversiteit), redacteur/ lemmaschrijver van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands.


Sinds 2007 is zij als hoogleraar verbonden aan het BeNeLux-Universitair Centrum, o.m. voor de talige component van de postgraduaatcursussen voor hogere beroepsgroepen. Daarnaast doet zij naamkundig onderzoek (o.m. Alkmaar binnen de veste) en maakt sinds 2008 deel uit van het bestuur van NL-Term.


els@ruijsendaal.nl