forum

FORUM

NL-Term is de Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie. Als veldorganisatie proberen we met steun van de Taalunie bekendheid te geven aan terminologie en vaktaal, het belang hiervan te bevorderen en de samenwerking te stimuleren tussen gebruikers in het Nederlandse taal-gebied, zoals vertalers, redacteuren, documentalisten, beleidsmakers en juristen bij overheids-instellingen, bedrijven, vakverenigingen, media en (educatieve) kennisinstellingen.


Het NL-Term Forum heeft als doel om een platform te bieden aan iedereen die vragen, nieuws en andere informatie wil delen met andere gebruikers en belangstelling heeft voor de activiteiten van NL-Term en de andere terminologie-gebruikers op dit forum. Omgekeerd hoopt NL-Term via dit forum meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van gebruikers en de belangstelling te vergroten voor zijn activiteiten.      meer