penning

Simon Stevinpenning 2022 - Amsterdam: Frieda Steurs


*


Simon Stevinpenning 2021 - Brugge : Willy Martin


Laudatio door Marcel ThelenDankwoord Willy MartinFoto's


*


De Simon-Stevinpenning voor terminologie


De Simon-Stevinpenning voor terminologie is vernoemd naar Simon Stevin (1548-1620), de natuurkundige, wiskundige en ingenieur die overtuigd was van de waarde van de Nederlandse taal (toen nog het Nederduytsch) en daarom zelf Nederlandse termen ontwierp of hielp verbreiden voor concepten uit diverse wetenschappen. Vele van zijn voorstellen zijn in het huidige Nederlands bewaard gebleven, zoals tal van namen van wetenschappen die eindigen op ‘-kunde’ (wiskunde, geneeskunde, sterrenkunde).


De penning onderstreept de doelstellingen van NL-Term, t.w.

  1. het bevorderen van de samenwerking op het gebied van Nederlandstalige terminologie en vaktaal;

  2. het bevorderen van de bekendheid en het belang van Nederlandstalige terminologie en vaktaal;

  3. het bevorderen van de deskundigheid op het gebied van Nederlandstalige terminologie en vaktaal

  4. het behartigen van de belangen van Nederlandstaligen inzake terminologie en vaktaal.


NL-Term heeft deze Simon-Stevinpenning ingesteld om de band met de baanbrekende inzichten van Stevin tot uitdrukking te brengen, de genoemde doelstellingen kracht bij te zetten, eminente belangenbehartigers en bijdragers te onderscheiden en anderen aan te moedigen zich ook in te spannen voor het behoud en de versterking van de Nederlandstalige terminologie en vaktaal.


De uitreiking van de eerste Simon-Stevinpenning vond plaats ter gelegenheid van de 400ste sterfdag van Simon Stevin tijdens TiNT 2021 in Brugge (een jaar na de werkelijke herdenking in 2020 als gevolg van Covid).