TiNT 2018

TiNT 2018Programma

prof. dr. em. Anna Anastassiadis-Syméonidis: La grammaire du discours scientifique

des langues europĂ©ennes  -  Powerpoint


dr. Isabelle Bambust: Hoe versluierend blijft versluierend taalgebruik

in de (Nederlandse) rechtspraak - Powerpoint


prof. dr. Alex Brenninkmeijer: Terminologie in de contacten tussen overheid en burger

 - abstract


prof. dr. Ulrich Heid: Term and relation extraction with standard corpus linguistic tools:

challenges and opportunities - Powerpoint


dhr. Rudy Tirry: Terminologie, instrument voor bedrijfsintegratie - Powerpoint


dr. Benny Van Bruwaene: 'Big data' in de geneeskunde

en de relevantie ervan voor de medische terminologie - Powerpoint