Nieuws


NIEUWS

- 20-21 april 2023: Internationaal Congres over Domeinverlies- en winst


- Uitreiking Simon Stevin-penning 2022 aan: Frieda Steurs


- Ook op ons forum komt nieuws


- TiNT 2022: vrijdag 21 oktober - VU Amsterdam


- Uitreiking Simon  Stevin-penning 2021 aan :  Willy Martin


- Ook het EAFT/EVT herdacht Jan Roukens.


- Vertalers (en andere taalgebruikers) met terminologische problemen kunnen nu hulp vragen op ons forum.


- Commissie van Advies


- In memoriam (lees verder)


Met grote droefenis delen we mee dat Jan Roukens op 9 augustus 2020 is overleden. Jan was voorzitter van NL-Term van 2003 tot en rnet 2005.


- Coronatermen