Terminologie

-   Enkele termen die belangrijk zijn (of waren) voor NL-TERM:


CoTerm (Commissie Terminologie) : CoTerm was een vaste commissie, ingesteld door de
Taalunie. De Commissie stond de Taalunie bij bij de voorbereiding en uitvoering van haar
terminologiebeleid en vertegenwoordigt het Nederlandse taalgebied in internationale
werkverbanden op het gebied van terminologie. CoTerm is in 2012 opgeheven.


ECT, ENT: zie Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie


Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie (ENT): Opvolger van het Steunpunt, nu ondergebracht bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT, IvdNT)


Instituut voor de Nederlandse Taal (INT, IvdNT),Leiden


NEDTERM: door de Taalunie ingerichte webstek, als centraal punt voor het verzamelen en
ontsluiten van alle gegevens over terminologie. Nedterm was de website van het Steunpunt.

De site is nu verhuisd naar het Instituut voor de Nederlandse Taal - IvdNT - INT, terminologie


NEOTERM: de neologismenwebstek van NL-TERM


NL-TERM: de vereniging voor Nederlandstalige terminologie, opgericht in 1997


NTU: Nederlandse Taalunie; zie: Taalunie


Steunpunt: Op 1 april 2007 is het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) van de
Nederlandse Taalunie gestart. Het Steunpunt functioneerde onder meer als informatie- en
adviespunt voor alle aspecten rond terminologie voor het hele Nederlandse taalgebied. Het
ondersteunde bovendien het terminologiebeleid dat de Nederlandse Taalunie voerde via haar
Commissie Terminologie, en de activiteiten van de terminologievereniging NL-Term.

Het SNT is nu vervangen door het ENT (zie Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie)


SNT: zie Steunpunt


Taalunie: De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen
en Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands. De belangrijkste werkterreinen
zijn: de Nederlandse taal zelf, het Nederlands in digitale toepassingen, onderwijs in en van
het Nederlands, literatuur en leesbevordering, en de positie van het Nederlands in Europa en
in de wereld.


TiNT: Terminologie in het Nederlands Taalgebied.

De TiNT-dagen zijn bedoeld als een ontmoetingsplaats van onderzoek en praktijk: sprekers en publiek bestaan dus niet alleen uit academici, maar ook uit professionals die regelmatig met vaktaal werken (bv. vertalers, docenten, div'ers, kennismanagers en publicisten) en andere geïnteresseerden.


TU: zie: Taalunie