Tint 2010 progr

Programma van de TiNT-dag 3 december 2010

op de Vrije Universiteit te Amsterdam

 


9.30: Inschrijving en ontvangst

10.00 - 10.10: opening door W. Martin, voorzitter van NL-Term

10.10 - 11.45: Thema termextractie

 • P.F. de Vries Robbé, CoTerm: Het project termextractie in het beleid van CoTerm
 • D. de Vries, Gridline: Termtreffer: automatische Termextractie voor het Nederlands
 • L. Macken, E. Lefever, V. Hoste, Hogeschool Gent: Bilinguale termextractie van enkel- en meervoudige termen
 • P. Vossen, Vrije Universiteit: Termextractie in het KYOTO-systeem voor kennismanagement
 • discussie

11.45 - 12.00: Terminologie op een bierviltje, de prijsvraag

12.00 - 13.15: Lunch

13.15 - 14.50: Thema terminologiebeheer

 • J. van Aalten-Brouwers en R. Vlot, Thesaurus Zorg en Welzijn: Thesaurus Zorg en Welzijn: Uitgebreid trefwoordenbestand voor de sector zorg en welzijn in Nederland
 • P. Vanden Bulcke, Hogeschool Gent: JuriGenT, tweetalige juridische databank ontworpen voor de vertaler: knelpunten en oplossingen
 • N. Hillen, Taalcentrum VU: De wiki voor Hoger Onderwijsterminologie
 • A. Görög, Steunpunt Nederlandstalige Terminologie: TermTools: een interactief platform voor het beheren van terminologiesoftware
 • discussie

14.50 - 15.10: pauze

15.10 - 16.40: Thema terminologieën: variatie en consistentie

 • H. Kockaert, Lessius Hogeschool: Terminologienormalisering: horizontale en verticale wisselwerkingen binnen ISO/TC 37
 • K. Kerremans, Erasmushogeschool Brussel: Vertalingen van terminologische varianten: een vergelijkende studie
 • J. de Meyere, studente Lessius Hogeschool: Terminologische inconsistentie in Franstalige arresten van het Hof van Cassatie en hun Nederlandstalige vertalingen
 • Sue Muhr-Walker, vertaalster: Lover boys. Engelse terminologie in de sociale hulpverlening
 • discussie

16.40: sluiting en borrel