TiNT 2010

TiNT 2010 is rond drie thema's opgebouwd: Termextractie, Terminologiebeheer en Variatie en consistentie.        Programma


Het eerste thema is zeer actueel, aangezien de Nederlandse Taalunie de aanbesteding van een termextractor heeft afgerond. Deze termextractor, die binnen afzienbare tijd beschikbaar zal zijn, zal de mogelijkheden voor professioneel terminologiebeheer voor het Nederlands sterk vergroten. Op TiNT spreken de ontwikkelaars, maar ook twee ontwikkelaars van andere termextractors voor het Nederlands.


Het tweede thema, terminologiebeheer, is actueel doordat van verschillende kanten de wiki als interactief terminologieplatform naar voren wordt geschoven. We hebben twee voorstellen. Daarnaast is er een presentatie over de in terminologiekringen beroemde Thesaurus Zorg en Welzijn. Terwijl een wiki heel geschikt lijkt voor interactief verkeer tussen relatief onafhankelijke professionals in een specifiek domein, lijkt een thesaurus juist een interessante optie voor terminologiebeheer in grotere instellingen en ondernemingen.


Tot slot komt een aantal terminologen en vertalers aan het woord dat zich buigt over de structurele problemen van de terminologie: de spanning tussen terminologische variatie in een domein en de wens van consistentie in de terminologie, tussen taalbeschrijving en standaardisatie. Deze zeer centrale problematiek zal van verschillende kanten belicht worden aan de hand van de praktijk.


En dan is er ook nog de prijsvraag om het beste bierviltje met daarop de theorie van de terminologie.