Tint 2019 progr


TiNT 2019: Kiezen voor Nederlandse vaktaal?!


vrijdag 29 november, Leiden


Programma


09.30-10.15:  Ontvangst  (Patio)


10.15-10.30:  Verwelkoming door Frieda Steurs, directeur INT      

                      Verwelkoming door Marcel Thelen en Joost Buysschaert, voorzitters NL-Term (Zaal Rotterdam)


10.30-10.40:   Uitleg bij de opzet van het programma   (Zaal Rotterdam)

                       De deelnemers worden opgesplitst in drie groepen, die om beurt deelnemen aan de drie werkgroepen


10.40-11.20:   Plenaire lezing. Annette de Groot, emeritus hoogleraar Brain & Cognition,

                            Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam:

                      “Overvloedig Engels in het hoger onderwijs: de wrange oogst”   (Zaal Rotterdam)

                                                                                                                                         summary in English


11.30-12.10:   Eerste ronde werkgroepen *

                            - Werkgroep 1: Begripsomschrijving: Hoe maak ik een duidelijke definitie?  -  verslag

                            - Werkgroep 2: Termbepaling: Bestaat hier wel een Nederlandse term voor?  - verslag

                            - Werkgroep 3: Termvariatie: Welke term is nu de beste? - verslag - abstract


12.10-13.40:   Lunch/gelegenheid tot netwerken    (Garden restaurant)


13.40-14.20:  Tweede ronde werkgroepen *

                       

14.30-15.10:  Derde ronde werkgroepen *

                       

15.10-15.45:  Pauze/gelegenheid tot netwerken   (Patio)


15.45-16.25:  Algemene afsluitende sessie  (Zaal Rotterdam)


16.25-17.30:  Netwerkborrel   (Ocean bar)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Moderatoren van de drie werkgroepen: Hennie van der Vliet en Jan Convents (Begripsomschrijving);

Joost Buysschaert en Marcel Thelen (Termbepaling); Petra Campe en Frieda De Vos (Termvariatie)

                                                                 /instituut  voor                                        met medewerking van     de Nederlandse                                                                                        taal/