2011


TiNT 2011                       


9 december 2011, Hogeschool Gent


Programma


-     Verwelkoming door de decaan van de Hogeschool Gent

       en door prof. Willy Martin namens de vereniging NL-Term


Thema medische terminologie


·      Arnoud van den Eerenbeemt - Pinkhof Geneeskundig woordenboek

·      Jan Bosmans - Eén radiologisch lexicon voor Nederland en Vlaanderen: zin of onzin?

-      Joost Buysschaert - Projecten medische terminologie aan de Hogeschool Gent

-      Jochen Rykebosch - Het MeSH Termbase Project: Toekomst voor de medische vertaalpraktijk


  Terminologie algemeen


  -     Elsemiek ten Pas - Terminologie voor een gezonde bedrijfsvoering

  -     Klaar Vanopstal/Marjan van de Kauter - Kennistechnologie en terminologie aan de Hogeschool Gent-

  -     Joop Vanderheiden - Termen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed

  -     Peter Goessens - Termias, de digitale vertaler van Ethias

  -     Jan Convents - Neoterm: duizend en een paar neologismen