neoterm


NEOTERM  neologismenlijst, alfabetisch


recentste neologismen (omgekeerd chronologisch)


                                                                                       


Het project NEOTERM van NL-TERM, gesteund door o.m. de Taalunie, is opgezet om neologismen (d.w.z. nieuwe woorden, nieuwe uitdrukkingen, nieuwe betekenissen van bestaande woorden e.d.) te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle belanghebbenden. (Nieuwe samenstellingen die eenduidig te begrijpen zijn nemen wij doorgaans niet op.)


Hier vindt u meer theoretische achtergrondinformatie over neologismen.Ook uw bijdrage is welkom! Uiteraard verwachten wij neologismen, maar ook aanvullende bronvermeldingen, verbeteringen, en andere suggesties. Klik hier.


Hartelijk dank voor uw medewerking.


*


Voor andere webstekken met aandacht voor neologismen: klik hier.


*


Todas las palabras fueron, alguna vez, un neologismo. (Jorge Luis Borges)